Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÉ STANICE: 

Místní knihovna Velká nad Veličkou umožňuje přístup na Internet všem zájemcům, není podmínkou členství v knihovně.
 
1.      Služby Internetu může v knihovně využívat každý zájemce. Mládež do 15 let v doprovodu osoby starší.
2.      Uživatel musí ovládat práci s osobním počítačem.
3.      Internet je zdarma. U jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
4.      Uživatelé musejí dbát pokynů pracovníka knihovny.
5.      Práce u PC je limitována maximální dobou 30 minut. Po dohodě s pracovníkem knihovny a v návaznosti na počtu zájemců může být tato doba prodloužena.
6.      Stanici je možné předem rezervovat.
7.      Uživatelé mohou používat pouze předinstalované software. Není dovolenou spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software.
8.      Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z Internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a k užívání drog. Stejně tak je zakázáno uvedené informace šířit v Internetu.
9.     Elektronickou poštou je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných služeb, jako je post.cz, hotmail.com apod.
10. Provozovatel Obecní knihovna Velká nad Veličkou nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.
11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z Obecní knihovny ve Velké nad Veličkou. Tímto však nezaniká jeho povinnosti zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u Internetu.
12. Tento pracovní řád Obecní knihovny Velká nad Veličkou byl schválen Radou obce Velká nad Veličkou dne 1.1.2008…………………
 
 
.....................................                                        .......................................................
Ing. Jiří Pšurný                                                 Věra Prachařová
starosta obce                                                    knihovnice ObK